Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1231 - Vår 2011

Nå ligger alle filer til mappeinnleveringsoppgave 3 på fronter og iDisken. Innleveringsfrist er innen siste fellesforelesning 14.april kl. 11 i salen/IMV. Husk å printe ut enkelstemmer til gjennomspilling. Vh Eckhard

29. mars 2011 12:14

Det har oppstått en misforståelse. Det er IKKE undervisningsfri denne uken. Sjekk ny undervisningsoversikt lagt ut på fronter og iDisk. Vh Eckhard

21. mars 2011 14:05

Alle tilbakemeldinger for mappeinnl. 1 ligger på iDisk. vh Eckhard Baur

6. mars 2011 15:11