Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på instrumentasjon og arrangering for mindre ensembler, og omfatter emner som instrumentkunnskap, notasjon og ulike instrumentasjons- og arrangeringsteknikker, samt gjennomspilling og kommentering/korrigering av oppgaver i grupper.

Hva lærer du?

Kurset gir viderekomne kunnskaper og ferdigheter innen satslære.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1220 Musikkteori 1A og MUS1230 Musikkteori 1B, samt opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap eller et annet program som inkluderer fordypningsenheten i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Emnet overlapper med satslæredelen av emnet MUS1250 Musikkteori 2

Undervisning

Gruppeundervisning gjennom semesteret, til sammen 12 dobbelttimer. Det undervises i grupper på 8. Det kreves aktiv deltakelse i undervisningen, hvilket også inkluderer deltakelse i gjennomgangen av praktiske øvingsoppgaver.

Eksamen

Mappe med til sammen 4 oppgaver. For at mappen skal bli godkjent, forutsettes minst 80 prosent fremmøte og alle oppgavene innlevert til gitte frister.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk