Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen i vestlig kunstmusikk gir hovedlinjene i musikkhistorien fra middelalderen til tidlig Beethoven. Det blir gjennomgått et begrenset antall verker, som blir gjenstand for form- og stilanalyse og satt inn i en historisk og musikkulturell kontekst.

Hva lærer du?

Innsikt i særtrekk ved de forskjellige musikkhistoriske periodene og kunnskap om utvalgte verker; evne til å se forbindelseslinjer på tvers av genrer; øvelse i skriftlig og muntlig fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Emnet overlapper fullstendig med MUS1400 Vestlig kunstmusikk og folkemusikk

Undervisning

Det gis felles forelesninger på tilsammen 12 dobbelttimer. I tillegg kommer seminarer i grupper á ca. 15 studenter på tilsammen 12 timer. Hver student skal ha minst ett seminarinnlegg i løpet av kurset. Ett innlegg må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Hovedsakelig norsk