Dette emnet er nedlagt

MUS2010 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kan romme ulike kurs som belyser disse genrene fra en rekke synsvinkler. Kursene kan ta for seg enkelte stiler, regioner, instrumenter, grupper eller samfunn. Metodeperspektivet kan være historisk, musikkanalytisk, sosiologisk og antropologisk. Temaet for emnet våren 2009 er ”musikk og mobilitet”.

Hva lærer du?

Kunnskap om musikalske strukturer og egnede analysemetoder i ofte mindre kjente musikkformer. Evne til å se sammenhenger fra det lokale til det globale og mellom lyd og kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

MUS1300 Verdensmusikk, MUS1410 Vestlig kunstmusikk, MUS1420 Vestlig kunst- og folkemusikk og MUS1500 Jazz, pop og rock

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbeltimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Ett seminarinnlegg må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave over oppgitt emne med 3 dagers innleveringsfrist ved slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet kan dessverre ikke tilbys våren 2011.

Eksamen

Eksamen tilbys dessverre ikke våren 2011.

Undervisningsspråk

Svensk, norsk og engelsk