Semesterside for MUS2151 - Høst 2012

Utøvende 2 har nå fått tilbake sin opprinnelige form med kun individuelle timer på hovedinstrumentet som undervisningsform. Samspill er tatt ut på grunn av dårlig evaluering og vanskeligheter med å organisere denne undervisningen på en god måte.

Instituttet vil vurdere andre typer tilbud i samspill og interpretasjon.

14. aug. 2012 14:55