Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består i utvikling av musikalske ferdigheter på hovedinstrument, og en refleksjon rundt utøverrollen. Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå. I tillegg omfatter emnet forelesninger og seminarer som vil gi studentene øving i å reflektere rundt utøverrollen og sin egen praksis, og sette dette inn i en større sammenheng.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil studenten:

  • ha bedret sine tekniske ferdigheter på hovedinstrumentet
  • ha oppnådd økt stilforståelse innenfor musikkformen han/hun utøver
  • ha tilegnet seg et refleksjonsnivå tilknyttet egen utøverpraksis
     

Opptak og adgangsregulering

Emnet er bare tilgjengelig for studenter med opptak på bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap, samt bestått resultat i MUS1200 – Musikkbasis, MUS1350 – Ensemble 1MUS1445 – Musikkens historie 1 og MUS2445 – Musikkens historie 2, samt enten MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) eller MUS1352 – Ensemble 2.

Undervisning

Det gis 6 forelesningstimer og 4 seminargruppetimer om utøverrollen, og 8 individuelle undervisningstimer à 45 minutter (kan også organiseres som 6x60 minutter eller som 12x30 minutter) på hovedinstrument. Hver student skal holde ett seminarinnlegg (ca10 min.) som kombinerer spill og refleksjon og levere et skriftlig 3-siders refleksjonsnotat (1 side er ca. 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet). Seminarinnlegget og det skriftlige refleksjonsnotatet må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.
Alle deler av undervisningen er obligatoriske.
 

Eksamen

Et innlevert videoklipp av maks 10 minutters varighet som viser spill på hovedinstrumentet, gjerne (men ikke nødvendigvis) fra en konsert (alle typer konserter kan benyttes) Kandidaten kan opptre som solist eller i gruppe på hovedinstrumentet sitt.

Følgende kriterier vektlegges i vurderingen av materialet:

  • teknisk nivå
  • musikalsk forståelse av stoffet
  • formidling, herunder personlig uttrykk og interpretasjon
  • hvis aktuelt: samspillsegenskaper

Klippet leveres i eksamenssystemet Inspera.

Det innleverte videoklippet skal inneholde ett stykke/en sats/en låt av den varighet det er foreskrevet. Du kan spille alene, med akkompagnement eller i gruppe. Det er fullt mulig å bruke ferdig innspilt akkompagnement (play-along).

Opptaket må være én tagning, og ikke være sammensatt av forskjellige opptak eller redigert på annen måte.
Det er ikke et krav at videoen har en høy teknisk kvalitet. Du kan derfor gjerne bruke en enkel opptaksmetode, f.eks. en mobiltelefon plassert på et bord. Imidlertid må du være klart og tydelig gjenkjennelig gjennom hele opptaket, og ditt instrument og spilling må være godt synlig og hørbart. Derfor kan du ikke for eksempel lage en video der bare hender og instrument er synlige - ansiktet må også vises. Det må også være lett å skille ditt spill fra andre instrumenter i opptaket, enten du spiller med levende musikere eller med forhåndsinnpilt akkompagnement. Vidoer der studenten ikke kan gjenkjennes eller spillet ikke kommer tydelig frem, vil ikke kunne få en bestått karakter.

Videoklippet må være lagret i et vanlig filformat (.mov, .mp4, .m4v eller wmv). Filen lastes opp eksamenssystemet Inspera..

Studenter med produksjon som hovedinstrument lager et videoklipp av en arbeidssesjon (samme varighet som foreskrevet) der visse prosesser vises/forklares. I tillegg leveres en selvlaget produksjon (maks 5 minutter) som lydfil (wav) og i det formatet/programmet den er laget i (Logic, ProTools, osv.). 

Emnets sensorveiledning finner du her.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk