Dette emnet er nedlagt

MUS2200 – Bruksmusikkarrangering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i arrangering for ulike typer ensembler til bruk i teater-, revy-, musikal-, pop- og jazzsammenheng. Emnet vil inneholde innføring og øvelser i ulike prinsipper for både vokal- og instrumentalarrangering.

Hva lærer du?

Innsikter og ferdigheter i å arrangere musikk for ulike sammenhenger, særlig innen amatørmusikklivet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1251 Satslære 2 eller det tidligere, nå utgåtte emnet MUS1250.

Undervisning

Kurset strekker seg over 12 ganger à 2 timer fordelt over hele vårsemesteret, og inneholder forelesninger og gjennomspillinger av øvelser. Undervisningen er obligatorisk. En oppgavemappe med 11 mindre og 3 større øvelser skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk