Dette emnet er nedlagt

MUS2310 – Musikkulturforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser og problematiserer hvordan ulike grupper omgås og forstår musikk, hvilke funksjoner musikk kan ha, og hvordan musikk brukes innen en kultur for å skape identitet innad og utad. Eksempler kan være vår egen musikalske barne- og ungdomskultur eller musikken i mer fremmede kulturer.

Hva lærer du?

Emnet skal gi forståelse for hvordan kultur og samfunn på ulike måter preger menneskets forhold til musikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende opptaksprøven for studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Undervisningen er felles for MUS2310 og MUS4300. Det vil bli gitt 12 dobbelttimer undervisning, som veksler mellom forelesninger og seminar med seminarinnlegg. Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (10 sider á 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk