Dette emnet er nedlagt

MUS2320 – Fordypningsemne i musikkformidling

Kort om emnet

Normalt vil det kunne tilbys flere emner, f.eks. kurs i musikkpsykologi, kurs i musikkantropologi o.l.

Hva lærer du?

Evne til å forstå musikkopplevelser og musikalsk adferd i et tverrfaglig perspektiv; evne til problematisering; evne til å arbeide selvstendig; øvelse i skriftlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende første avdeling av studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Det gis i alt 12 dobbelttimer som forelesninger og 12 timer obligatorisk seminar i løpet semesteret. Et seminarinnlegg må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ikke bestemt

Eksamen

Ikke bestemt

Undervisningsspråk

Norsk