Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Schola Cantorum er et kor på meget høyt nivå med sangere hovedsaklig rekruttert fra Institutt for musikkvitenskap. Koret har høstet flere internasjonale priser, og har et variert repertoar med hovedvekt på samtidsmusikk og folkesangarrangementer. Les mer om koret her.

Hva lærer du?

Kurset gir erfaring med korsang på et høyt nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse, samt bestått korets egen opptaksprøve. Behovet for nye medlemmer vil variere, og det vil bli annonsert hvert semester hvilke stemmer og hvor mange plasser som er ledige. Det kreves meget god evne til å lese noter, og det er også nødvendig med sang-/korerfaring og god sangstemme.

Undervisning

Ukentlige korøvelser á 3 timer over 12 uker. I tillegg kommer konserter, oppdrag og ett helgeseminar / en turné pr. semester.

Eksamen

Obligatorisk 80% fremmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk