Dette emnet er nedlagt

MUS2352 – Schola Instrumentalis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Schola Instrumentalis er et ensemble som innstuderer og fremfører musikk fra middelalder, renessanse og barokk. Ensemblet har varierende instrumentasjon, men bruker originalinstrumenter i så stor utstrekning som mulig og etterstreber størst mulig autentisitet i framføringen.

Hva lærer du?

Kurset gir erfaring med utøvelse av eldre musikk på originalinstrumenter. Arbeidet vil legge vekt på oppføringspraksis fra de aktuelle periiodene, samt instrumentkunnskap og spilleteknikk i forskjellige eldre stilarter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Bestått orkesterets egen opptaksprøve.

Undervisning

Ukentlige øvelser á 2 timer over 12 uker

Eksamen

Obligatorisk 80% fremmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk