Dette emnet er nedlagt

MUS2357 – Interpretasjon rytmisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir bred innsikt i arbeidsmetoder relatert til hovedinstrumentet, samspill og improvisasjon innen jazz, pop/rock og folkemusikk.

Hva lærer du?

Du blir bevisstgjort på innstuderingsmetoder, oppføringspraksis, stilforståelse og improvisasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak på emnet er bl.a. avhengig av instrumentkombinasjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap eller annet program som inkluderer fordypningsenhet på 80 studiepoeng i musikk.

Undervisning

Kurset består av 12 dobbelttimer over ett semester. Undervisningen foregår i et arbeidsforum basert på studentaktivitet. Kurset har obligatorisk fremmøte og krever aktiv deltakelse.

Det forventes at studentene gjør et grundig for- og etterabeid til hver undervisningstime, og det må påregnes fremføringer gjennom semesteret.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter for at undervisningen skal igangsettes. Opptak til kurset er avhengig av instrumentsammensetningen.

Eksamen

Det kreves 80% obligatorisk fremmøte. Kurset avsluttes med en fremføring/presentasjon av musikk og innstuderingsmetoder studentene har gjort seg kjent med gjennom undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Eksamen

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk