Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet vil variere fra år til år (se semestersiden). Det kan omfatte operahistorie i vid forstand, med analyse, musikkteateret sett i sosialt eller politisk perspektiv, genreproblematikk, musikkteaterets estetikk, musikkdramatikkens fortellerteknikker og dramaturgi, og emnene kan typisk sees i et flerfaglig perspektiv.

Hva lærer du?

Studentene skal få en dypere innsikt i musikkteatrets områder. De skal være i stand til å bedrive selvstendig innsamling og vurdering av fagets materiale (også historisk), og de skal kunne formidle fagspesifikke problemstillinger på en god måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

MUS1410 Vestlig kunstmusikk, MUS1420 Vestlig kunst- og folkemusikk

Overlappende emner

Kan ikke tas av studenter som har MUS2420.

Undervisning

Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 12 obligatoriske seminartimer som er felles for både bachelor- og masterstudentene. Et obligatorisk seminarinnlegg må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra kurset. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008. Det henvises isteden til MUS2671 Kunstmusikk før ca. 1800.

Undervisningsspråk

Norsk