Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fordypning i populærmusikk. Det vil bli lagt vekt på analyse og fortolkning samt tverrfaglige tilnærminger. Den tematiske orienteringen vil variere fra år til år, men et felles fokus vil være en musikkvitenskapelig forankret tilnærming til studiet av populærmusikk, samt de teoretiske og metodologiske utfordringer dette innebærer.

Hva lærer du?

Du får innsikt i de teoretiske og metodiske praksiser som knytter seg til feltet populærmusikkforskning og du får oppøvd evnen til å reflektere over og diskutere de forskjellige kritiske diskursene som omgir den tverrfaglige populærmusikkforskningen. Målet er at du skal opparbeide forståelse for mangfoldet i feltet og utvikle egne evner til å bruke disse innsiktene i muntlige og skriftlige arbeider om populærmusikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2601 Populærmusikkanalyse

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2610.

Undervisning

Forelesning 8 dobbelttimer samt 12 timer obligatorisk seminar. Et obligatorisk seminarinnlegg med presentasjon av prosjektet for semesteroppgaven skal godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave på ca. 15 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) over et selvvalgt emne skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling skal godkjennes av faglærer innen en bestemt frist.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke høstsemesteret 2010.

Eksamen

Eksamen tilbys dessverre ikke høstsemesteret 2010.

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk