Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr en fordypning i studiet av jazz. Kurset har en tverrfaglig forankring og vektlegger ulike komponenter som analyse, tekst- og musikkfortolkning, historiografi og diskursanalyse. Selv om forelesningsrekkene kan forandres fra år til år skal kurset ha et hovedfokus på formidling av nåtidig jazzforskning med en musikkvitenskapelig forankring.

Hva lærer du?

Kurset gir en fordypet innsikt i teoretiske og metodologiske aspekter i studiet av jazz. En målsetting er å opparbeide en kritisk forståelse av jazz som akademisk og utøvende disiplin, samt å kunne diskutere jazzens stilling i musikklivet, nasjonalt og internasjonalt. Kurset vektlegger en reflektert og kreativ skriftlig fremstilling av fagets ulike disipliner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2602 Jazzanalyse

Anbefalte forkunnskaper

God analytisk kunnskap i musikkvitenskap

Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbelttimer forelesninger og 12 enkelttimer seminarundervisning, fordelt over en periode på 15 uker m/innlagte lese- og oppgaveskrivingsuker. Hver student holder ett obligatorisk seminarinnlegg som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en hjemmeoppgave over oppgitt tema med 3-dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet kan dessverre ikke tilbys på dette tidspunkt.

Eksamen

Emnet kan dessverre ikke tilbys på dette tidspunkt.

Undervisningsspråk

engelsk og norsk