Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2660 - Høst 2013

Før min forelesning om Monrad Johansen og impresjonismen 11. november er det en fordel om dere har lest gjennom de to pensumartiklene av Kleiberg som ligger i Fronter. Der ligger også notene til de pianostykkene og sangene som vi skal ta for oss: «Den lille stengud» og «Rensdyr» fra Nordlandsbilder, op. 5, og «Den varande fugl» og «I Vågelidann» fra Syv sanger til tekster fra gammel norsk folkediktning, op. 6. Notene vil også bli utdelt på forelesningen.

 Asbjørn 

6. nov. 2013 15:45

På forelesningen 4. november skal jeg snakke om Halfdan Cleves klaverkonserter, og vi skal studere utdrag av nr. 1 og nr. 4 litt nærmere. De som kjenner lite til denne komponisten – antakelig de fleste – kan med fordel lese den biografiske innledningen (s. 5-18)  i Martinsens tekst før forelesningen. Den ligger i Fronter. Notemateriale blir utdelt på forelesningen.

Asbjørn

30. okt. 2013 12:53