Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet vil variere fra år til år (se semestersiden). Forelesningsrekkene som tilbys, vil kunne ta for seg avgrensede tidsperioder innenfor norsk musikkhistorie, kulturelle, ideologiske, politiske og estetiske problemstillinger, forholdet mellom folkemusikk og kunstmusikk, karakteristiske stiltrekk i musikken, eller metodiske og historiografiske problemstillinger knyttet til norsk musikkhistorieforskning. Tema for emnet høsten 2013 blir «Ikke bare Grieg. Forholdet mellom det nasjonale og det europeiske i norsk musikk 1814–1940».

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i viktige tidsperioder samt sentrale verker og problemstillinger innenfor norsk musikkhistorie. Det vil gi studentene bedre forutsetninger for å forstå både forholdet mellom norsk og europeisk musikkhistorie og norsk kulturhistorie generelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende MUS1441 Klassisk musikkhistorie

Undervisning

Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 12 obligatoriske seminartimer som er felles for både bachelor- og masterstudentene. Ett seminarinnlegg må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med 3-dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Emnet tilbys dessverre ikke høsten 2012.

Eksamen

Høst 2013

Eksamen tilbys dessverre ikke høsten 2012.

Undervisningsspråk

Norsk