Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet vil variere fra år til år (se semestersiden). Forelesningsrekkene som tilbys, vil kunne ta for seg avgrensede tidsperioder innenfor norsk musikkhistorie, kulturelle, ideologiske, politiske og estetiske problemstillinger, forholdet mellom folkemusikk og kunstmusikk, karakteristiske stiltrekk i musikken, samt metodiske og historiografiske problemstillinger knyttet til norsk musikkhistorieforskning. Høsten 2010 vil tema for emnet være "Ikke bare Grieg. Forholdet mellom det nasjonale og det europeiske i norsk musikk 1820-1940".

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i viktige tidsperioder samt sentrale verker og problemstillinger innenfor norsk musikkhistorie. Det vil gi studentene bedre forutsetninger for å forstå både forholdet mellom norsk og europeisk musikkhistorie og norsk kulturhistorie generelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

MUS1410, MUS1420

Undervisning

Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 12 obligatoriske seminartimer som er felles for både bachelor- og masterstudentene. Ett obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennesfør studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (15 sider á 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semestret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra kurset. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer innen en bestemt frist.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk