Ekstraforelesning 27. april

Kjære Rachmaninov-studenter

Mandag 27. april 9.15–11 blir det en ekstraforelesning på Zoom. Dere får tilsendt møte-ID på forhånd. Plan:

1. Jeg svarer på spørsmål om de fire siste forelesningene (16., 23. og 30. mars, 20. april), som ligger i Canvas.

2. Jeg går gjennom pensumlisten (særlig relevant for MUS2667).

3. Om eksamen.

4. Samtale om det vi har lyst til.

Hilsen Asbjørn

Publisert 24. apr. 2020 14:07 - Sist endret 24. apr. 2020 14:07