Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kursene som gis under dette emnet kan variere fra år til år (Se semestersiden), og dekker normalt et spesialfelt innen vestlig kunstmusikk fra periodene fram til den tidlige wienerklassisismen. Kursene kan legge vekt på verkanalyse, historiografi, genreteori, estetikk, kulturanalyse e.l. Eksempler på kurser kan være ”Claudio Monteverdis operaer”, “Barokkoperaens utvikling”, “Musikk og mesenat i 1600-tallets Italia”, “Utviklingen av wienerklassisk stil”, ”Utviklingen av messe-former under renessansen”, ”Endringer i musikkteorien i overgangen mellom renessanse og barokk”.

Forelesningsrekken høsten 2009 vil gi en bred innføring i Joseph Haydns (1732-1809) biografi og musikk, betraktet i sin fulle historiske kontekst. Haydn levde gjennom en periode preget av omfattende endringer og omveltninger. Politisk var den franske revolusjonen i 1789 og de påfølgende revolusjons- og napoleonskrigene de sentrale begivenhetene, men omveltningene på musikkens område var også vidtfavnende. Både estetisk og institusjonelt markerer Haydns karriere overgangen fra et musikkliv knyttet til tradisjonelle tidligmoderne institusjoner som hoff og kirke, til framveksten av en moderne «borgerlig» kunstinstitusjon, med offentlige konserter for et betalende publikum. Haydns karriere er tett knyttet til alle disse historiske tendensene, og det er et hovedpoeng i forelesningsrekken å se sammenhengen mellom utviklingen i musikken og i samfunnet for øvrig. Vi skal studere nærmere et knippe satser fra Haydns symfonier og strykekvartetter samt utdrag fra oratoriet Skapelsen, og den særpregede haydnske humor vil også bli utdypet.

Hva lærer du?

Faglig fordypning i det valgte emnet; evne til å sette seg inn i musikkanalytisk og musikkhistorisk stoff; evne til skriftlig og muntlig fremstilling; evne til musikkvitenskapelig problematisering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende MUS1440 Klassisk og rytmisk musikkhistorie

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2671.

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbelttimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Et obligatorisk seminarinnlegg med presentasjon av prosjektet for semesteroppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med 3-dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Vår 2008

Eksamen

Høst 2009

Høst 2008

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk, eventuelt engelsk