Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder psykoakustiske emner som hørsel, lytting, kategorisering og utforskning av klangfarger, samt grunnleggende kognisjonsvitenskapelige prinsipper for opfattelse av lydbilder ("Auditory Scene Analysis"), melodikk, harmonikk, tonalitet, modalitet, rytmikk, tekstur, osv.

Hva lærer du?

Grunnleggende kunnskaper innen psykoakustikk og tilhørende kognisjonsvitenskapelige emner som er nødvendige for fordypning i musikkteknologi, musikkteori, musikkpsykologi, musikkestetikk, osv., men også i lingvistikk, informatikk, psykologi, osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

MUS2800 Lydteori 1 og matematikk tilsvarende 2MX i videregående skole

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer med forelesninger og labøvelser. Undervisning/grupper er felles for MUS2820 og MUS4820 – Lydteori 2 (nedlagt). Det er obligatorisk frammøte til alle timer. En oppgavemappe med 4 mindre oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave på ca 10 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) over oppgitt emne med fire ukers innleveringsfrist i slutten av semesteret.Oppgaven består av en teoretisk besvarelse og en praktisk besvarelse der kandidaten skal lage sitt eget akustiske/elektroakustiske instrument og beskrive dette.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk