Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil ha to hovedkomponenter:

1. Filmmusikkomposisjon: Sentrale filmkomponister og deres musikalske stil vil bli presentert, dels basert på utsnitt fra filmer og dels med utgangspunkt i filmmusikkpartiturer.

2. Filmmusikalske fortellergrep: Filmmusikkens ulike roller og funksjoner i film, sett i forhold til bilde og handling vil bli presentert, blant annet ved hjelp av retorisk teori.

Hva lærer du?

Økt forståelse av musikkens funksjoner i forhold til levende bilder og opplevelse av film som medium.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende første avdeling i studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

4 uker forelesninger

4 uker selvstudium og visning av film

4 uker forelesninger

4 uker selvstudium og visning av film

Totalt 16 uker

Eksamen

Skriftlig prøve (6 timer + visning): Mot slutten av semesteret vil det bli avholdt en prøve der et ca. 30 minutters utsnitt av en ikke gjennomgått film som kan bli vist to ganger skal gjøres til gjenstand for analyse.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk