Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Noen emner: Innføring i ulike musikkantropologiske grunnbegreper og forskningsmetode. Feltarbeid. Musikkens rolle i etablering av sosialt fellesskap og sosiale grenser. Musikk og dans i innvandrermiljøer. Rekonstruksjon av musikksjangere i lys av til sosial endring. Musikk og nasjonalfølelse. Musikkens rolle i sosiale og politiske bevegelser. Musikk og identitetsdannelse. Individstudier. Kurset er ikke begrenset til bestemte genre. Det brukes eksempler fra både tradisjonsmusikk, klassisk musikk og populærmusikk.

Hva lærer du?

Evne til å forstå og drøfte musikk i sammenheng med sosiale, kulturelle og politiske forhold. Legge grunnlag for eget feltarbeid eller analytisk arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Undervisningen er felles for MUS2003 og MUS4003, men masterstudenter har mer omfattende pensum. Det blir gitt 8 dobbelttimer med forelesninger, og 12 timer med obligatorisk seminar/fremleggelse av seminarinnlegg i grupper med opptil 15 studenter.

Eksamen

Muntlig prøve: Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes (bestått/ikke bestått). Skriftlig prøve: En obligatorisk emneoppgave på ca. 20 sider knyttet til egendefinert studieområde/feltarbeid (velges i samråd med faglærer). Oppgaven blir karakterbedømt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Høsten 2003

Eksamen

Høsten 2003

Undervisningsspråk

Norsk