Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er å utvikle ferdigheter innen studioproduksjon. Undervisningen tar opp og gjennomgår:

 • Mikrofoner og mikrofonplassering
 • Studioakustikk
 • Innspilling av band/ensembler
 • Forforsterkere, faseproblemer, kompressorbruk og lignende aktuelle temaer.
 • Miksing og effektbruk
 • En oversikt over den historiske utviklingen og sentrale problemstillinger tilknyttet studioproduksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten:

 • kunne gjøre opptak med band/ensembler
 • kjenne til vanlige problemstillinger tilknyttet flersporsopptak.
 • kunne mikse et flersporsopptak og benytte effekter på en hensiktsmessig måte.
 • ha erfaring med planlegging og gjennomføring av et prosjekt
 • ha oversikt over den historiske utviklingen og kjenne til sentrale problemstillinger tilknyttet studioproduksjon
 • ha fått trening i å arbeide fram en egen problemstilling tilknyttet emnets innhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. MUS2220 – Digital audio og MIDI (nedlagt) eller tilsvarende godkjent kompetanse innen studioproduksjon.

Anbefalte forkunnskaper

Det er også en fordel med MUS2800 - Lydteori 1 eller MUS4800 Lydteori 1.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2221.

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret og undervisningen er obligatorisk. Det blir gitt 12 enkelttimer med forelesninger og 12 enkelttimer med seminarundervisning. 4 praktiske oppgaver skal besvares i løpet av semesteret og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave som består av en praktisk studioproduksjon og en skriftlig arbeidsrapport på minst 10 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk