Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, men innholdet er videreført i MUS4251 Hørelære 3.

Rammen om kurset er det 20. og 21. århundrets musikk. I kurset skal studentene opparbeide egenferdigheten til et høyt nivå ved å arbeide med bl.a fritonal sang, avanserte rytmer, flerstemmmighet og auditiv analyse av musikk fra ulike genrer.

I undervisningsopplegget blir det lagt stor vekt på pedagogiske og kreative aspekter ved hørelærefaget. Studentene må bidra aktivt, legge fram materiale for hverandre og undervise hverandre.

Hva lærer du?

Studentene lærer å orientere seg hurtig i et notebilde, synge fra bladet, framføre musikk med rytmisk og melodisk flerstemmighet (kombinasjonsoppgaver)og skrive ned musikk. Målet er også at du skal oppnå gode lytteferdigheter og få en viss innsikt i didaktiske problemstillinger knyttet til faget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap. Merk: Emnet går ikke i høstsemesteret 2010. Det blir ny oppstart våren 2011.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. MUS1252 Hørelære eller det tidligere, nå nedlagte emnet MUS1250.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2250.

Undervisning

Det undervises 2 timer pr uke i 12 uker. Det er obligatorisk frammøte til undervisningen, og emnet krever aktiv deltakelse og oppgaveinnleveringer. Et visst antall oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Kurset avsluttes med klasseromseksamen og en muntlig eksamen som teller likt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk