Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet beyser og problematiserer hvordan ulike grupper omgås og forstår musikk, hvilke funksjoner musikk kan ha, og hvordan musikk brukes innen en kultur for å skape identitet innad og utad. Eksempler kan være vår egen musikalske barne- og ungdomskultur eller musikken i mer fremmede kulturer.

Hva lærer du?

Emnet skal gi forståelse for hvordan kultur og samfunn på ulike måter preger menneskets forhold til musikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Studenter som har MUS2310 kan ikke velge emnet på masternivå.

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Det vil bli gitt 8 dobbelttimer undervisning. I tillegg kommer seminarundervisning. Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (20 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk