Dette emnet er nedlagt

MUS4310 – Fordypningsemne i musikkformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Normalt vil det kunne tilbys flere emner, f.eks. kurs i musikkpsykologi, kurs i musikkantropologi o.l.

Hva lærer du?

Evne til å forstå musikkopplevelser og musikalsk adferd i et tverrfaglig perspektiv; evne til problematisering; evne til å arbeide selvstendig; øvelse i skriftlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende første avdeling av studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Det gis i alt 8 dobbelttimer som forelesninger og 12 timer obligatorisk seminar i løpet semesteret. Seminardeltakelse med eget innlegg er obligatorisk.

Eksamen

Semesteroppgave på 15-20 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra det aktuelle feltet innen musikkformidling. Oppgavens tittel skal godkjennes av veileder på forhånd. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Ikke bestemt

Eksamen

Ikke bestemt

Undervisningsspråk

Norsk