Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Om definisjoner av sentrale begreper: Musikk, improvisasjon, helse, livskvalitet, terapi, historisk bakgrunn for musikkterapi i Norge og andre land. Sentrale mål og arbeidsformer i musikkterapien. Sentrale metoder og arbeidsområder som: Guided Imagery and Music, relasjonell musikkterapi, musikk og læringspsykologi, Creative Music Therapy, musikk i eldreomsorgen, musikk på sykehus m.m.

Hva lærer du?

Kurset skal gi forståelse for sentrale problemstillinger og metodiske utfordringer i musikkterapien

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende første avdeling av studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Undervisningen er felles for MUS2321 og MUS4321. Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 8 timer med obligatorisk fremleggelse av seminarinnlegg. Det er ikke anledning til fravær utover 3 ganger. Med fravær utover dette vil kurset ikke bli godlkjent med mindre studenten etter individuell avtale med faglærer leverer inn ekstra oppgaver. Studentene blir fulgt opp med veiledning på semesteroppgaven.

Et obligatorisk seminarinnlegg må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave(10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til avtalt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra feltet musikkterapi. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke høsten 2009.

Eksamen

Det tilbys dessverre ikke eksamen i emnet høsten 2009.

Undervisningsspråk

Norsk