Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Schola Cantorum er et kor på meget høyt nivå med sangere hovedsakelig rekruttert fra Institutt for musikkvitenskap. Koret har høstet flere internasjonale priser og har et variert repertoar med hovedvekt på samtidsmusikk og folkesangarrangementer. Les mer om koret her

Hva lærer du?

Kurset gir erfaring med korsang på et høyt nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap samt bestått korets egen opptaksprøve.

Anbefalte forkunnskaper

Meget god evne til å lese noter. Sang-/korerfaring og god sangstemme er et krav.

Undervisning

Ukentlige korøvelser á 3 timer over 12 uker. I tillegg kommer konserter, oppdrag og ett helgeseminar / en turné pr. semester.

Eksamen

Obligatorisk 80% fremmøte. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisningsspråk

Norsk