Dette emnet er nedlagt

MUS4352 – Schola Instrumentalis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innstudering og fremføring av musikk fra middelalder, renessanse og barokk

Hva lærer du?

Kurset skal gi erfaring med utøvelse av eldre musikk på originalinstrumenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap. Bestått orkesterets egen opptaksprøve.

Undervisning

Ukentlige øvelser á 2 timer over 12 uker

Eksamen

Obligatorisk 80% fremmøte. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisningsspråk

Norsk