Dette emnet er nedlagt

MUS4406 – Romantikkens musikkfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En bred idehistorisk innføring i romantikken, musikktenkningen som symptomatisk for en ny holdning til erkjennelse/tenkning/språk. Romantikken som forutsetning for modernismen (brudd/kontinuietet).

Hva lærer du?

Faglig fordypning i det valgte emnet; evne til problematisering; øvelse i skriftlig og muntlig framstilling og argumentasjon; støtte opp under arbeidet med masteravhandlingen; danne grunnlag for videre forskning innen feltet på doktorgradsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorprogram i musikkvitenskap, annet bachelorprogram som inkluderer en fordypningsenhet på 80 studiepoeng innen musikkvitenskap, Cand. Mag.-grad med minimum mellomfag i musikkvitenskap eller tilsvarende utdanning fra ekstern institusjon

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgraden i musikkvitenskap, eller en fordypningsenhet på 80 studiepoeng i musikkvitenskap fra annet program.

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Det blir gitt 8 dobbelttimer med forelesninger, og 12 timer med obligatorisk seminar/fremleggelse av seminarinnlegg i grupper med opptil 15 studenter.

Eksamen

Ett obligatorisk seminarinnlegg, som skal godkjennes, og som ligger til grunn for en obligatorisk semesteroppgave (ca. 20 sider) som blir karakterbedømt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Våren 2004

Eksamen

Våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk