Dette emnet er nedlagt

MUS4412 – Operahistorie fra Wagner til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset behandler operahistorie fra Wagner til i dag. Det vil diskutere ulike tilnærminger til operaforskningen, ved hjelp av inngående diskusjoner av ulike teoretiske perspektiver anvendt på konkrete eksempler. Teoretisk vil den interdisiplinære operaforskningen, og musikkvitenskapens plass innenfor denne, være sentralt.

Hva lærer du?

Kurset vil bidra til å utvikle kompetanse innenfor operaforskningen, med det for øye å ha ulike teoretiske verktøy parat til arbeid med ulike verker innenfor de musikkdramatiske genrene. Forholdet mellom musikkvitenskap og ulike kulturvitenskapelige diskurser vil også bidra til en interdisiplinær kompetanse av nødvendighet for studiet av musikkdrama.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende 1. avdeling i studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Forelesninger og seminarer: 8 dobbelttimer forelesninger, 12 seminartimer. Studentene blir fulgt opp med veiledning på semesteroppgaven.Ett obligatorisk seminarinnlegg, som skal godkjennes.

Eksamen

En obligatorisk semesteroppgave (20 sider) som blir karakterbedømt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Høsten 2004

Eksamen

Høsten 2004

Undervisningsspråk

Norsk