Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av sentrale tekster og retninger innen jazzforskningen. Hovedvekten vil ligge på nyere tekster. Jazzforskningens forhold til klassisk musikkvitenskap og "popular musicology" vil være en sentral problemstilling.

Våren 2007 vil kurset ha felles undervisning med MUS4601 Populærmusikkanalyse. Dette har bakgrunn både i tilgjengelige lærerressurser og i at fagene inneholder beslektede problemstillinger. Pensum vil inneholde en kjerne som er felles for populærmusikk- og jazzinnretningen, og en del med tilleggslitteratur som kan være rettet mot jazz eller populærmusikk, alt etter hvilken kode man er oppmeldt til.

Hva lærer du?

Innsikt i særtrekk ved forskjellige analytiske tilnærminer til jazz; kunskap om sentrale begreper og tilnærminger til jazzforskningen; evne til å anvende ulike analytiske modeller; øvelse i skriftlig og muntlig fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra fordypningsenheten i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende fordypningenheten i musikkvitenskap.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret og er felles for bachelor- og masterstudenter. Det vil bli gitt 10 dobbelttimer undervisning hvorav 8 timer med obligatorisk presentasjon av seminarinnlegg. Et seminarinnleg skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.
Sentrale temaer er:

  • Jazz som en afrikansk-amerikansk uttrykksform
  • Jazzforskning og -analyse
  • Jazz og legitimeringsprosesser
  • Jazzhistorie
  • Den norske jazzens oppvåkning

Eksamen

Semesteroppgave (20 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk