Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr en fordypning i studiet av jazz. Kurset har en tverrfaglig forankring og vektlegger ulike komponenter som analyse, tekst- og musikkfortolkning, historiografi og diskursanalyse. Selv om forelesningsrekkene kan forandres fra år til år skal kurset ha et hovedfokus på formidling av nåtidig jazzforskning med en musikkvitenskapelig forankring.

Hva lærer du?

Kurset gir grundig innsikt i teoretiske og metodologiske aspekter i studiet av jazz. En målsetting er å opparbeide en kritisk forståelse av jazz som akademisk og utøvende disiplin, samt å kunne diskutere jazzens stilling i musikklivet, nasjonalt og internasjonalt. Kurset vektlegger en reflektert og kreativ skriftlig fremstilling av fagets ulike disipliner. Det legges spesiell vekt på faglig selvstendighet og evne til musikkvitenskapelig problematisering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor-grad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap, samt MUS2602 Jazzanalyse eller MUS4602 Jazzanalyse

Anbefalte forkunnskaper

God analytiskkunnskap i musikkvitenskap

Undervisning

Undervisningen består av 8 ganger 3 timer med forelesninger og 12 enkelttimer med seminarundervisning, fordelt over en periode på 15 uker m/innlagte lese- og oppgaveskrivingsuker. Hver student holder et seminarinnlegg som skal inneholde presentasjon av prosjektet for semesteroppgaven. Seminarinnlegget må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på maksimum 20 sider à ca. 2300 tegn,mellomrom ikke medregnet. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling skal godkjennes av faglærer innen en nærmere bestemt frist. Oppgaven kan skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk. Den kan også skrives på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Emnet kan dessverre ikke tilbys på dette tidspunkt.

Eksamen

Emnet kan dessverre ikke tilbys på dette tidspunkt.

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk