Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet vil variere fra år til år (se semestersiden). Forelesningsrekkene som tilbys, vil kunne ta for seg avgrensede tidsperioder innenfor norsk musikkhistorie, kulturelle, ideologiske, politiske og estetiske problemstillinger, forholdet mellom folkemusikk og kunstmusikk, karakteristiske stiltrekk i musikken, samt metodiske og historiografiske problemstillinger knyttet til norsk musikkhistorieforskning. Tema for emnet høsten 2013 blir «Ikke bare Grieg. Forholdet mellom det nasjonale og det europeiske i norsk musikk 1814–1940».

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i viktige tidsperioder samt sentrale verker og problemstillinger innenfor norsk musikkhistorie. Det vil gi studentene bedre forutsetninger for å forstå både forholdet mellom norsk og europeisk musikkhistorie og norsk kulturhistorie generelt. Det legges spesiell vekt på faglig selvstendighet og evne til problematisering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor-grad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

Fordypningsenheten i musikkvitenskap

Undervisning

Det vil bli gitt 8 dobbelttimer med forelesninger og 12 obligatoriske seminartimer som er felles for både bachelor- og masterstudentene. I tillegg får masterstudentene 8 enkelttimer med forelesning/seminar (avhengig av antall studenter) som fokuserer mer på metodiske og historiografiske problemstillinger innen norsk musikkhistorieforskning. Ett obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes (godkjent/ikke godkjent) før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (20 sider á 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semestret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra kurset. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer(e).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk