Dette emnet er nedlagt

MUS4685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et selvvalgt pensum på ca. 1200-1500 sider i et musikkvitenskapelig emne. Emnet kan dreie seg om musikkhistorie, musikkpedagogikk, populærmusikk , etnomusikk, musikkpsykologi, musikkteori eller andre musikkvitenskapelige felt.

Hva lærer du?

Studenten får anledning til faglig fordypning i det valgte emnet, og til å utvikle evnen til problematisering og selvstendig arbeid. I tillegg gir emnet øvelse i skriftlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap. Opptaket er avhengig av tilgjengelig veiledningskapasitet.

Undervisning

Inntil 4 timer à 60 minutter individuell veiledning.

Eksamen

En semesteroppgave på 20 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra det valgte feltet. Pensum og oppgavens tittel skal godkjennes av veileder på forhånd.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk eller et annet skandinavisk språk, eller engelsk.