Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i videregående komposisjonsteknikker utviklet i det 20. århundre. Emnet vil inneholde innføring og øvelser i bruk av disse teknikkene skrevet for ulike instrumentale besetninger.

Hva lærer du?

Innsikter og ferdigheter i å forme og skrive større fritonale satser for større besetninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1251 Satslære eller det tidligere, nå nedlagte emnet MUS1250.

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Undervisning og innlevering av en øvelse hver uke er obligatorisk. Det blir gitt 12 dobbelttimer som inneholder forelesninger og gjennomspillinger av øvelser. En oppgavemappe med 11 mindre og 3 større øvelser skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Eksamen

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk