Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende lydteori: svingninger, hørsel, lytting, psykoakustikk, stemmen, instrumentakustikk, romakustikk. Dessuten omfatter emnet grunnleggende prinsipper for databehandling av lyd, lydsyntese og lydbehandling.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper om lyd i musikk og andre fag. Kurset gir dessuten mulighet til videre fordypning innen musikkteknologi, musikkpsykologi, musikkteori osv., men også innen lingvistikk, kognitiv psykologi, informatikk, osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Det er ønskelig med kunnskap i matematikk tilsvarende 2MX i videregående skole.

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2800

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer forelesning. Undervisning/grupper er felles for MUS2800 og MUS4800. Det er obligatorisk frammøte til alle timer. Det anbefales at man tar kurset parallelt med MUS 2840/4840 Lydprogrammering, da de supplerer hverandre. En oppgavemappe med 11 mindre oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med fire ukers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk. Kan gis på engelsk dersom et tilstrekkelig antall utvekslingsstudenter ber om det.