Dette emnet er nedlagt

MUS4860 – Lydprogrammering 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utvikling av større programvareprosjekter for analyse og syntese av musikalsk lyd, samt utvikling av enkle elektroniske instrumenter.

Hva lærer du?

  • kjenne til ulike syntese- og lydbehandlingsteknikker, hvordan de kan programmeres, og hvordan de kan brukes i en musikalsk sammenheng.
  • ha grunnleggende ferdigheter innen elektronikk, samt praktisk erfaring med å bygge et elektronisk instrument.
  • ha utviklet sin teknologiske kreativitet, samt evnen til selvstendig arbeid med ulike musikkteknologiske problemstillinger.
  • ha en oversikt over nyere forskningslitteratur innenfor feltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad MUS2840/4840 Lydprogrammering

Studenter som tidligere har tatt MUS2860 (Lydteknologiprosjekt på bachelorprogrammet i musikkteknologi), må i samråd med læreren velge et emne som ikke overlapper dette.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS2840/4840 Lydprogrammering

Undervisning

Workshop/veiledning i gruppe og presentasjoner gjennom hele semesteret. Fleksibelt, selvstendig prosjektarbeid under veiledning. Det er obligatorisk frammøte til alle veiledningstimer.

Eksamen

En semesteroppgave stipulert til ca.150 t arbeid bestående av auditivt og/eller informasjonsteknologisk materiale samt en skriftlig redegjørelse. Oppgaven leveres og fremføres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk