Læringskrav - FINF1001

Kort om emnet

Dette emnet er spesielt egnet for deg som tenker på å ta fagprofil i retts- og forvaltningsinformatikk eller kvalifisere deg for opptak til master i forvaltningsinformatikk. Emnet handler om bruk av IKT i offentlig sektor, og ser digitaliseringen opp mot rettslige idealer som rettssikkerhet, personvern og offentlighet. Særlig vekt blir lagt på spørsmål om elektronisk enkeltsaksbehandling og automatisk rettsanvendelse. Du vil også få innsikt i spørsmål om digital teknologi og om endring av organisering av forvaltningens arbeid.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal ha:

  • oversikt over hvordan offenlig forvaltning er organisert.
  • kunnskap om grunnleggende idealer for myndighetsutøvelse, særlig om personvern, rettssikkerhet og offentlighetsprinsippet.
  • grunnleggende kunnskaper om hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) anvendes i offentlig forvaltning.
  • kjenne til aktuelle mål og målkonflikter knyttet til digital forvaltning.

Ferdighetsmål
Du skal:

  • kunne gjøre enkle analyser av hvilken betydning IKT i offentlig forvaltning har for ivaretakelsen av personvern.
  • kunne gjøre enkle analyser av hvilken betydning automatisering av enkeltvedtak har for ivaretakelsen av rettssikkerhet.
  • kunne gjøre enkle analyser av hvilken betydning IKT i offentlig forvaltning har for realiseringen av offentlighetsprinsippet.

Generell kompetanse

Du skal:

  • kunne vurdere betydningen av IKT for idealer om myndighetsutøvelse.
  • kunne skille klart mellom idealer og realiteter.
  • være oppmerksom på skillet mellom gjeldende rett og rettspolitikk.

Se litteraturliste i Leganto

Publisert 27. mai 2020 10:25 - Sist endret 21. mai 2021 15:32