Dette emnet er nedlagt

Hjelpemidler til eksamen - infomøte …

Hjelpemidler til eksamen - infomøte

Møt opp i Auditorium 6 (Urbygningen) enten...

  • 26.april kl.12:15, eller...
  • 27.april kl.10:15
Du bør ha lest gjennom hjelpemiddelreglementet i forkant

Publisert 12. apr. 2011 10:55 - Sist endret 21. juni 2011 12:04