Semesterside for JUR1120 - Vår 2013

Kand 7727-7761 Arne Dag Hestnes tlf 21085000, kand 7762-7798 Dag Bayegan-Harlem; email: dag-harlem@gmail.com innen 19.6.

Kand 7808-7834 Jon Gauslaa tlf 22999322 mand 17.6. og tirsd 18.6. kl 11-14, kand 7838-7887 Vegard Bø Bahus tlf 38021111 mand 17.6. kl 10-13

14. juni 2013 13:54

Det anbefales å lese de vedlagte tekstene på forhånd til informasjonsmøtet. Vi skal bruke tekstene i gruppearbeid og diskusjoner på møtet. Dette gjelder spesielt Høyesteretts dom (utdrag, side 1 i vedlegget) og uttalelse fra generaladvokat ved EU-domstol (utdrag på engelsk, side 5 i vedlegget)

22. jan. 2013 13:46

Introduksjonsmøte for alle BA studenter avholdes torsdag 24.januar kl.10.15-14 i Aud14 DB hvor Førsteamanuensis Alla Pozdnakova vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Hun vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene. Det kan være nyttig å printe ut materialet til denne forelesningen.>

3. jan. 2013 10:28