Semesterside for JUR1511 - Høst 2013

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Stein Husby

Lørdag: telefon 45209345

Mandag: telefon 32731224 etter kl. 15

13. feb. 2014 10:33

Kand 7237-7284 Hugo Abelseth tlf 22035200, kand 7285-7328 Stein Husby tlf 32731224, kand 7329-7359 Andreas van den Heuvel tlf 22859685 fred og mand frem til kl 1200, kand 7363-7405 Anders Stenbrenden send sms med kandnr til tlf 98843209

18. des. 2013 14:13

Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og dermed med fullføringen av emnet.

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal (norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet.

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner.

Det anbefales at studentene printer ut og leser materialet som er lagt ut.

27. juni 2013 11:20