Semesterside for JUR1511 - Høst 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kand 7001-7038 Anders Stenbrenden tlf 98843209, kand 7040-7074 Alexander Skjønberg tlf 45390607 9.-12. des kl 10-15, kand 7076-7120 Roald Engeness tlf 92847195 kl 10-16, kand 7121-7162 Tron Løkken Sundet tlf 92840588 fred 12.12. og mand 15.12. kl 10-12, kand 7163-7193 Arne Dag Hestnes mail: adh@kirken.no (send inn navn, kand.nr og tlf nr, evnt ønsket treffetid), kand 7198-7232+7575 Hugo Abelseth tlf 92044052 (innen 1 uke).

9. des. 2014 12:37

Dette semesteret vil studenter som er registrert på JUR1511 få tilsendt en spørreundersøkelse på epost som inneholder en rekke spørsmål om emnets innhold og gjennomføring. Undersøkelsen sendes ut etter undervisningsslutt og før sensur.

Vi oppfordrer alle til å svare på denne, da deres tilbakemeldinger er viktig i arbeidet med å videreutvikle og forbedre emnene våre!

16. okt. 2014 09:50

Alla Pozdnakova vil avholde introduksjonskurs for BA studenter

mandag 25. og tirsdag 26.august kl 8.15-10

i Misjonssalen, Tullinsgt.4.

Kart: http://www.uio.no/om/finn-fram/bygninger/misjonssalen.html

Se materialet under "Undervisningsmateriale"

31. juli 2014 09:39