Semesterside for JUR1970 - Vår 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5970 – Barnerett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Kand 8023-8050 Dag Bayegan-Harlem tlf 90289072 torsd 19. kl 17-20, kand 8051-8082 Ole Tom Røed tlf 33056949 torsd 19. kl 0800-0830 og mand 23.6. kl 0800-0830, kand 8085-8122 Ingmar Nestor Nilsen email; Ingmar.nestor.nilsen@gmail.com torsd og fred, kand 8123-8153 Hugo Abelseth tlf 22035200 innen 1 uke
18. juni 2014 15:29

Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og dermed med fullføringen av emnet.

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal (norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet.

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner.

Det anbefales at studentene printer ut og leser materialet som er lagt ut under "undervisningsmateriale".

5. des. 2013 10:03