Semesterside for JUR1970 - Vår 2015

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5970 – Barnerett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Kand 8032-8074 Jon Gauslaa email; jon.gauslaa@domstol.no innen 1 uke etter sensur, kand 8076-8103 Simon L. Stende email; simon@nlls.no innen 1 uke, kand 8104-8132 tlf 40220211 torsd 11. og fred 12. juni, kand 8133-8155 Ole Tom Røed tlf 95794759

11. juni 2015 14:54

Alla Pozdnakova vil holde introduksjonskurs for bachelorstudenter torsdag 15.januar kl. 8.15-12i Aud 14.

Se materiale til kurset under "Introduksjonskurset 15.januar"

7. jan. 2015 15:54