JUS3111 - Basisgruppe 2 og 3

Det er satt opp nytt tidspunkt for basisgruppe 2 og 3 med Bodil Kristine Høstmælingen på mandag, 2. desember. Se timeplan for nærmere informasjon. Timeplanen er ajourført.

Publisert 28. nov. 2013 14:57