Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 11. desember kl. 08:45

Innleveringsfrist: 11. desember kl. 13:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. januar

Yrkesetikk

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. mar. 2021 06:43