Semesterside for JUS5420 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

I dette emnet er det tillatt å medbringe noen papirbaserte hjelpemidler i tillegg til det du får tilgang til via Lovdata Pro.

Se oversikt over hva som gjelder for ditt emne i Punkt 1.1 Emner med digitale hjelpemidler og særskilte papirbaserte hjelpemidler: https://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html

Papirbaserte hjelpemidler kan innarbeides i henhold til reglene i kapittel 3, med mindre annet er konkretisert.

Dersom du skal bruke Lovdata pro som hjelpemiddel til eksamen for første gang anbefaler vi deg å melde deg på kurs i Lovdata Pro, oversikt over kurstilbud og påmelding finner du her: https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/kurs/index.html

24. jan. 2019 15:11

På dette emnet blir Lovdata Pro tatt i bruk som rettskildeverktøy fra og med våren 2019. Du skal da bruke Lovdata Pro som hjelpemiddel på eksamen. Andre hjelpemidler (f.eks. en trykt lovsamling) kan ikke medbringes til eksamen, med mindre det blir gitt særskilt beskjed om det.

Har du ikke brukerkonto fra før i Lovdata Pro, blir dette automatisk opprettet når du logger deg på med ditt UiO brukernavn og passord.

Les mer om Lovdata Pro

9. jan. 2019 13:54