Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUXTRYGD - Høst 2004

Særskilt spesialfag i Trygderett(JUXTRYGD) tilsvarer valgfaget i Trygderett(VALTRYGD) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets profesjonsdel.

Du finner derfor all informasjon om undervisning, eksamen, pensum og læringskrav for særskilt spesialfag i Trygderett dette semesteret på semestersiden til VALTRYGD- Trygderett

18. mai 2004 02:00